Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EU-Švica, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 25. junija 2009 o poenostavitvi pregledov in formalnosti pri prevozu blaga ter varnostnih carinskih ukrepih, v zvezi s spremembo poglavja III ter prilog I in II k Sporazumu