Priekšlikums PADOMES LĒMUMS par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem ES un Šveices Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar 2009. gada 25. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem, attiecībā uz nolīguma III nodaļas un I un II pielikuma grozījumiem