Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir Šveicarijos jungtiniame komitete, įsteigtame 2009 m. birželio 25 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo ir dėl muitinės įgyvendinamų saugumo priemonių, dėl Susitarimo III skyriaus ir I bei II priedų pakeitimo