Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an seasamh a ghlacfar thar ceann an Aontais Eorpaigh i gComhchoiste an Aontais Eorpaigh-na hEilvéise a bunaíodh leis an gComhaontú an 25 Meitheamh 2009 idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le cigireachtaí agus foirmiúlachtaí a shimpliú i leith earraí a iompar agus maidir le bearta slándála custaim a mhéid a bhaineann leis an leasú ar Chaibidil III den Chomhaontú agus ar Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann leis