Заключение на генералния адвокат Reischl представено на14 юни 1977 г.