Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 16, 23 stycznia 2016