Заключение на генералния адвокат Lenz представено на11 декември 1985 г. # Senelco GmbH срещу Oberfinanzdirektion München. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Обща митническа тарифа. # Дело 57/85. TITJUR Senelco