Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 186/86 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 1986 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της