Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2019/1797 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le húdaruithe iascaireachta do shoithí iascaireachta de chuid an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus oibríochtaí iascaireachta soithí iascaireachta de chuid na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 279I Eagrán Speisialta Gaeilge an 31 Deireadh Fómhair 2019)