Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/882 на Комисията от 23 май 2017 година относно дерогациите от правилата за произход по протокол 1 към Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и държавите по СИП ЮАОР, от друга страна, които се прилагат в рамките на квота за определени продукти от Намибия$