Писмен въпрос E-1592/07 зададен от Chris Davies (ALDE) на Комисията. Осигуряване на международно споразумение за изменението на климата