Uredba Komisije (ES) št. 1350/2005 z dne 16. avgusta 2005 o prepovedi lova na skušo na območjih ICES IIa (voda ES), IIIa, IIIb, c, d (voda ES), IV s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo