Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1356 af 25. september 2020 om midlertidig støtte til Republikken Slovenien i henhold til forordning (EU) 2020/672 til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i nødsituationen som følge af covid-19-udbruddet