Mål T-858/16: Talan väckt den 6 december 2016 – Dow Corning och Dow Corning Europe mot kommissionen