Zadeva T-858/16: Tožba, vložena 6. decembra 2016 – Dow Corning in Dow Corning Europe/Komisija