Cauza T-858/16: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2016 – Dow Corning și Dow Corning Europe/Comisia