T-858/16. sz. ügy: 2016. december 6-án benyújtott kereset – Dow Corning és Dow Corning Europe kontra Bizottság