2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1124, kuriuo dėl Sąjungos registro veikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/842 iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1122