Zuckerfabrik Schöppenstedt/Съвет TITJUR Решение на Съда от 2 декември 1971 г. # Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 5-71.