Sklep Komisije z dne 13. novembra 1974 o spremembi Sklepa z dne 13. januarja 1971 glede sedeža generalnega direktorja Skupnega centra za jedrske raziskave in njegovih oddelkov