Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 1974, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie z 13. januára 1971, pokiaľ ide o umiestnenie pracoviska generálneho riaditeľa Spoločného centra pre jadrový výskum (SVC) a jeho útvarov