74/578/Euratom: Besluit van de Commissie van 13 november 1974 houdende wijziging van het besluit van 13 januari 1971 voor wat betreft de vestigingsplaats van de Directeur-generaal van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het gebied van de Kernenergie (G.C.O.) en zijn diensten