Komisijas lēmums (1974. gada 13. novembris), ar ko groza 1971. gada 13. janvāra lēmumu attiecībā uz Apvienotā kodolpētniecības centra (AKC) ģenerāldirektora un struktūrvienību darba vietu