1974 m. lapkričio 13 d. Komisijos Sprendimas iš dalies keičiantis 1971 m. sausio 13 d. Sprendimą dėl Jungtinio branduolinių tyrimų centro (JTC) Generalinio direktoriaus ir departamentų darbo vietos