74/578/Euratom: Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 1974, 13 päivänä tammikuuta 1971 tehdyn päätöksen muuttamisesta Yhteisen ydintutkimuskeskuksen (YTK) pääjohtajan ja sen laitosten toimipaikan osalta