Komisjoni otsus, 13. november 1974, millega muudetakse 13. jaanuari 1971. aasta otsust seoses Tuumauuringute Ühiskeskuse peadirektori ja selle osakondade töötamiskohaga