Решение на Комисията от 13 ноември 1974 година за изменение на Решение от 13 януари 1971 година относно местоработата на Генералния директор на Съвместния център за ядрени изследвания и неговите отдели$