Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5135 — Renolit/Evonik Degussa/Suncoat) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE