Известие, допълващо известието от правителството на Република Полша във връзка с Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa относно условиятa зa предоставяне и ползване нa разрешения зa проучване, изследване и производство нa въглеводороди в район Królówka (2020/C 83/11) 2020/C 299/05