Cauza C-88/13: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 septembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Belgia) – Philippe Gruslin/Beobank SA, fostă Citibank Belgium SA (Trimitere preliminară — Libertatea de stabilire — Libera prestare a serviciilor — Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) — Directiva 85/611/CEE — Articolul 45 — Noțiunea „plăți către deținătorii de unități”  — Predarea către deținătorii de unități de certificate pentru unități nominative)