Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8804 – Bain Capital/Fedrigoni) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )