Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.8804 – Bain Capital/Fedrigoni) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE. )