Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8804 – Bain Capital / Fedrigoni) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ. )