Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8804 – Bain Capital / Fedrigoni) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE. )