Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8804 – Bain Capital / Fedrigoni) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst )