Padomes Regula (EEK) Nr. 922/72 (1972. gada 2. maijs), ar ko nosaka vispārīgus noteikumus atbalsta piešķiršanai par zīdtārpiņiem 1972./73. audzēšanas gadā