Nařízení Rady (EHS) č. 922/72 ze dne 2. května 1972, kterým se pro chovatelský rok 1972/73 stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory pro chov bource morušového