Uredba Komisije (ES) št. 1655/2005 z dne 10. oktobra 2005 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo