Nariadenie Komisie (ES) č. 1655/2005 z 10. októbra 2005 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry