Komisijas Regula (EK) Nr. 1655/2005 (2005. gada 10. oktobris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā