2005 m. spalio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1655/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje