Uredba Komisije (EZ) br. 1655/2005 od 10. listopada 2005. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu$