Skriftlig forespørgsel E-7773/10 Oreste Rossi (EFD) til Rådet. Mozambique i oprør