Stanovisko Európskeho výboru regiónov — Modely miestnej zodpovednosti za energetiku a úloha miestnych energetických spoločenstiev pri energetickej transformácii v Európe