A Bizottság 1701/2004/EK rendelete (2004. szeptember 30.) a gabonaágazatban 2004. október 1-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról