Komission asetus (EY) N:o 1701/2004, annettu 30 päivänä syyskuuta 2004, elokuun 1 päivänä lokakuuta 2004 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla