Nařízení Komise (ES) č. 1701/2004 ze dne 30. září 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. říjen 2004