Stanovisko - Evropský hospodářský a sociální výbor - Návrat k užitné hodnotě: nové vyhlídky a výzvy pro evropské výrobky a služby (stanovisko z vlastní iniciativy)