Mål C-119/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 28 februari 2020 – Līga Šenfelde mot Lauku atbalsta dienests