Zadeva C-119/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 28. februarja 2020 – Līga Šenfelde/Lauku atbalsta dienests